Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Oktober 2010 / Gemeente Venlo (sportcomplex) te Venlo, ontwerp Waterwetvergunning

Gemeente Venlo (sportcomplex) te Venlo, ontwerp Waterwetvergunning

Soort bekendmaking
grondwateronttrekkingsvergunning
Locatie (gemeenten)
Venlo
Publicatiedatum
05-10-2010

Beschrijving

Waterwet, ontwerp vergunning

Voor: het onttrekken aan en retourneren in de bodem van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem
Locatie: Gemeente Venlo (Sportcomplex), Rijnbeekstraat 4, 5913 GB Venlo
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 30 september 2010
Kenmerk: 201000010635

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 6 oktober 2010 t/m 16 november 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Venlo, na telefonische afspraak (077) 359 65 91

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 6 oktober 2010 t/m 16 november 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 9 november 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7833.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten) 


Uitgelicht


Zoeken