Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Oktober 2010 / Beaujean B.V. Zilverzandgroeve Heerenweg-Oost, ontwerp Ow-vergunning

Beaujean B.V. Zilverzandgroeve Heerenweg-Oost, ontwerp Ow-vergunning

Soort bekendmaking
overig
Locatie (gemeenten)
Heerlen
Publicatiedatum
26-10-2010

Beschrijving

Ontgrondingenwet, ontwerp vergunning

Voor: het ontgronden van percelen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie B, diverse nummer (waarvan enkele deels)
Locatie: Beaujean B.V., Zilverzandgroeve Heerenweg-Oost, 6413 Heerlen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 21 oktober 2010
Kenmerk: 10/19165

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 27 oktober 2010 t/m 7 december 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Heerlen, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 27 oktober 2010 t/m 7 december 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 30 november 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7324.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken