Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / November 2010 / Teunesen Zand en Grint (Gebrande Kamp), Ow-vergunning

Teunesen Zand en Grint (Gebrande Kamp), Ow-vergunning

Soort bekendmaking
ontgrondingenvergunning
Locatie (gemeenten)
Gennep
Mook en Middelaar
Publicatiedatum
23-11-2010

Beschrijving

Ontgrondingenwet, ontwerp vergunning

Voor: De voorschriften 1.1 en 4.7 in de ontgrondingsvergunning van 10 januari 2006 (kenmerk 2001/39693) als volgt te wijzigen:
- voorschrift 1: de ontgrondingtermijn verlengen van 5 naar 6 jaar;
- voorschrift 4.7: de maximale ontgrondingsdiepte van 4 m + NAP te verlagen naar 2 m +NAP;
Locatie: Teunesen Zand en Grint (Gebrande Kamp), Kopseweg, 6587 AR Middelaar
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 18 november 2010
Kenmerk: 10/12319

 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 24 november 2010 t/m 4 januari 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in de gemeentehuizen van Gennep en Mook en Middelaar, op de gebruikelijke plaats en tijden.

 

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 24 november 2010 t/m 4 januari 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 24 december 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7324.

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken