Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / November 2010 / Lutece B.V., ontwerp Waterwetbesluit

Lutece B.V., ontwerp Waterwetbesluit

Soort bekendmaking
grondwateronttrekkingsvergunning
Locatie (gemeenten)
Horst aan de Maas
Publicatiedatum
30-11-2010

Beschrijving

Waterwet, ontwerp besluit

Voor: Intrekken van de vergunningen Bt 52588, verleend op 11 december 1990, en CB 4729, verleend op 10 augustus 1999.
Locatie: Lutece BV, Fabrieksstraat 8, 5961 PK Horst
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 25 november 2010
Kenmerk: 201000014847

 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 1 december 2010 t/m 11 januari 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Horst, op de gebruikelijke plaats en tijden

 

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 1 december 2010 t/m 11 januari 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 25 december 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7904.

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken