Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / November 2010 / Chemelot Site Permit en DSM Elastomers Europe Geleen, Wm-veranderingsvergunning

Chemelot Site Permit en DSM Elastomers Europe Geleen, Wm-veranderingsvergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Sittard-Geleen
Publicatiedatum
03-11-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, veranderingsvergunning
Voor: het plaatsen van een nieuwe incinerator voor de bestaande EPT 1 en 2 installaties en het opnemen van een bestaande werkplaats en een bestaande opslagloods met buitenterrein in de vergunningensituatie van de DSM EPT 1, 2 en 3 installaties.
Locatie: Chemelot Site Permit B.V. en DSM Elastomers Europe B.V. (deelinrichting DSM rubberfabrieken EPT 1, 2 en 3), Koestraat 1, 6167 RA Geleen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 4 november 2010
Kenmerk: 10/4941
Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 november 2010 t/m 22 december 2010: 

  1. in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur 
  2. in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden

 

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 11 november 2010 t/m 22 december 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken