Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / November 2010 / Bodemsanering van een bushalte t.p.v. Kampweg ong. te Gronsveld

Bodemsanering van een bushalte t.p.v. Kampweg ong. te Gronsveld

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Eijsden
Publicatiedatum
03-11-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 18 oktober 2010, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van gemeente Eijsden over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Kampweg ong. te Gronsveld, de bodem te saneren (projectcode Li090500481). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding door ons beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 71 47.

Uitgelicht


Zoeken