Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Mei 2010 / Willems America, MER

Willems America, MER

Soort bekendmaking
milieueffectrapportage besluit
Locatie (gemeenten)
Horst aan de Maas
Publicatiedatum
18-05-2010

Beschrijving

Milieu Effect Rapport (MER)
Voor: uitbreiden van het varkensbedrijf en de mestbe- en verwerkingsinstallatie
Locatie: T.A.J. Willems America B.V, Hoebertweg 15, 5966 ND America
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum binnenkomst: 9 februari 2010
Kenmerk: 10/1005
Datum binnenkomst aanvullende gegevens: 22 april 2010
Kenmerk: 10/2657

Besluitvorming
De resultaten van de milieueffectrapportage worden door Gedeputeerde Staten van Limburg als bevoegd gezag benut bij de vergunningverlening overeenkomstig de Wet milieubeheer.

Inzage
Het MER en de richtlijnen liggen ter inzage van 19 mei 2010 t/m 29 juni 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het MER van 19 mei 2010 t/m 29 juni 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Deze zienswijzen kunnen slechts betrekking hebben op het niet voldoen van het MER aan de wettelijke vereisten of de richtlijnen, of eventuele onjuistheden in het MER.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u, voor 23 juni 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7259.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 72 59
www.limburg.nl/vergunningen (klik op MER en overige)


Uitgelicht


Zoeken