Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Mei 2010 / Stichting Daelzicht Heel, intrekking Gww-vergunning

Stichting Daelzicht Heel, intrekking Gww-vergunning

Soort bekendmaking
grondwateronttrekkingsvergunning
Locatie (gemeenten)
Maasgouw
Publicatiedatum
25-05-2010

Beschrijving

Waterwet, ontwerpbesluit intrekking vergunning
Voor: het intrekken van de vigerende Grondwaterwetvergunning (kenmerk 2008/27615, 687 WO)
Locatie: Stichting Daelzicht, Rector Driessenstraat 2, 6097 AK Heel
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 20 mei 2010
Kenmerk: 201000005734

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 26 mei 2010 t/m 6 juli 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Maasgouw, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 26 mei 2010 t/m 6 juli 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 29 juni 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7630.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken