Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Mei 2010 / Ontwerpbesluit Goedkeuring Faunabeheerplan Limburg 2010-2015

Ontwerpbesluit Goedkeuring Faunabeheerplan Limburg 2010-2015

Soort bekendmaking
overig
Locatie
Limburg
Publicatiedatum
21-05-2010

Beschrijving

Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit goedkeuring en het faunabeheerplan 2010-2015 zal vanaf 21 mei 2010 ter inzage liggen in de bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht. Het ontwerpbesluit en het faunabeheerplan zijn te downloaden via http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/natuur/floraenfaunawet/Floraenfaunawet.asp

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u een zienswijze indienen binnen zes weken na de dag waarop dit ontwerpbesluit is gepubliceerd. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht. De zienswijze moet worden gericht aan: Freek van Vegchel; afdeling Landelijk Gebied, cluster Natuur; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Freek van Vegchel, (043)-389 8952, fjp.van.vegchel@prvlimburg.nl

 


Uitgelicht


Zoeken