Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Mei 2010 / Entijar Arcen, ontwerp Nbw-besluit

Entijar Arcen, ontwerp Nbw-besluit

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (gemeenten)
Venlo
Publicatiedatum
18-05-2010

Beschrijving

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerp besluit
Voor: het exploiteren van een varkenshouderij nabij het beschermd natuurgebied Maasduinen
Locatie: Entijar, Boerenweg 59, 5944 EJ Arcen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 12 mei 2010
Kenmerk: 200900021070

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 19 mei 2010 t/m 29 juni 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Venlo, na telefonische afspraak (077) 359 65 91

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 19 mei 2010 t/m 29 juni 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 22 juni 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7630.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken