Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Mei 2010 / Bodemsanering Tobbersdijk 24 te Weert

Bodemsanering Tobbersdijk 24 te Weert

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Weert
Publicatiedatum
17-05-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat op 27 april 2010, een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, jo. 39 b eerste lid van de Wet bodembescherming is ontvangen van het Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen met het voornemen om op de locatie Tobbersdijk 24, 6002 AS te Weert, de bodem te saneren (projectcode Li098801055). De sanering betreft een kleinschalige zinkassensanering in het projectgebied De Kempen zoals aangewezen in het Besluit uniforme saneringen. Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen te Eindhoven, telefoon (040) 232 92 92, of tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Limburg te Maastricht, telefoon (043) 389 75 23.

Uitgelicht


Zoeken