Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Mei 2010 / Bodemsanering NS-emplacement, Stationsplein te Valkenburg

Bodemsanering NS-emplacement, Stationsplein te Valkenburg

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Valkenburg aan de Geul
Publicatiedatum
17-05-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat op 20 april 2010, een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, jo. 39b eerste lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen van Gemeente Valkenburg Postbus 998 te Valkenburg over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid NS-emplacement, de bodem te saneren (projectcode Li099400195). De sanering betreft de categorie immobiel. Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.

Uitgelicht


Zoeken