Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Maart 2010 / C.A.B. Truck Trading Weert, ontwerp Wm-vergunning

C.A.B. Truck Trading Weert, ontwerp Wm-vergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Weert
Publicatiedatum
30-03-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, ontwerp veranderingsvergunning
Voor: het wijzigen van de vigerende revisievergunning Wet milieubeheer zodat binnen de inrichting maximaal 3.000 ton spoorwegballast (Euralcode 170508c) mag worden opgeslagen met een maximale doorzet van 3.000 ton per jaar.
Locatie: C.A.B. Truck Trading B.V., Roermondseweg 175, 6005 NG Weert
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 25 maart 2010
Kenmerk: 09/17657

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 maart 2010 t/m 11 mei 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Weert, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 31 maart 2010 t/m 11 mei 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 5 mei 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 78 95.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken