Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Maart 2010 / Bodemsanering Chemelot-terrein te Geleen en Stein

Bodemsanering Chemelot-terrein te Geleen en Stein

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Sittard-Geleen
Publicatiedatum
17-03-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat op 24 december 2009, een melding is ontvangen van Chemelot Chemical and Sciences Park te Geleen met betrekking over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Chemelot-terrein Geleen en Stein de bodem te saneren (projectcode Li188300046). Naar aanleiding van de melding wordt het ingediende saneringsplan beoordeeld. De termijn voor het instemmen met het saneringsplan is met ingang van 3 februari 2010 met 15 weken verlengd. Indien het belang van personen naar ons oordeel rechtstreeks bij de besluitvorming is betrokken, dan zijn deze van het bedoelde voornemen op de hoogte gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 99 72.

Uitgelicht


Zoeken