Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juni 2010 / Wijziging Bodemsanering Lateraalkanaal West, gemeenten Leudal en Maasgouw

Wijziging Bodemsanering Lateraalkanaal West, gemeenten Leudal en Maasgouw

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Leudal
Maasgouw
Publicatiedatum
23-06-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 3 juni 2010, een melding op grond van artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming (verder: Wbb) is ontvangen van Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV, Postbus 18, 5330 AA Kerkdriel. Uit de melding blijkt dat nabij de Moerdijkstraat te Beegden beduidend minder verontreinigde grond hoeft te worden afgevoerd dan in het saneringsplan van Rijkswaterstaat, projectbureau Maaswerken staat vermeld. Nader bodemonderzoek heeft aangetoond dat de omvang van de verontreiniging kleiner is dan destijds is aangenomen. Wij hebben derhalve ingestemd met de voorgestelde wijziging van het saneringsplan. Indien het belang van personen naar ons oordeel rechtstreeks bij de besluitvorming is betrokken, dan zijn deze van het bedoelde voornemen op de hoogte gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 72 56. 

Uitgelicht


Zoeken