Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juni 2010 / Bowie Roermond, ontwerp Wm-veranderingsvergunning

Bowie Roermond, ontwerp Wm-veranderingsvergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Roermond
Publicatiedatum
15-06-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, ontwerp veranderingsvergunning
Voor: de uitbreiding van de opslag van huishoudelijk afval van maximaal 100 naar 500 ton en de opslag van huishoudelijk afval in de hal op het middenterrein. Deze hal heeft 1 open zijde.
Locatie: Bowie Recycling B.V., Productieweg 4, 6045 JC Roermond
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 10 juni 2010
Kenmerk: 10/1103

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 16 juni 2010 t/m 27 juli 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Roermond, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 16 juni 2010 t/m 27 juli 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 20 juli 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7524.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 8938
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken