Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juni 2010 / Bodemsanering Hoebensstraat ongenummerd te Nederweert

Bodemsanering Hoebensstraat ongenummerd te Nederweert

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Nederweert
Publicatiedatum
30-06-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 9 juni 2010, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van de gemeente Nederweert over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Hoebensstraat ongenummerd te Nederweert, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie Y, nummer 563 en 5994, de bodem te saneren (projectcode Li094600634). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding door ons beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.

Uitgelicht


Zoeken