Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juli 2010 / Essent Clauscentrale Maasbracht, kennisgeving voornemen MER

Essent Clauscentrale Maasbracht, kennisgeving voornemen MER

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Maasgouw
Publicatiedatum
27-07-2010

Beschrijving

Besluitvorming
De procedure milieueffectrapportage dient te worden uitgevoerd voor de besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Natuurbeschermingswet 1998.

Inzage
Het voornemen MER ligt ter inzage van 4 augustus 2010 tot en met 14 september 2010 in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht op werkdagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur en in het gemeentehuis van Maasgouw, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Zienswijzen en advies
Een ieder kan van 4 augustus 2010 tot en met 14 september 2010 over het voornemen MER schriftelijke zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van kenmerk 10/10093.

Op maandag 6 september 2010 wordt om 19.00 uur een openbare zitting gehouden in Gemeenschapshuis Baekerhoes, Kerkstraat 1 te Maasbracht. Zaal open vanaf 18.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst wordt door de initiatiefnemer een toelichting gegeven op de voorgenomen MER.
Een ieder kan aan het einde van deze openbare zitting mondeling zienswijzen over het voornemen MER kenbaar maken.

De commissie voor de m.e.r. wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over het voornemen en de ingebrachte zienswijzen.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: (043) 389 7825
www.limburg.nl/vergunningen


Uitgelicht


Zoeken