Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juli 2010 / Bodemsanering Lindelaan te Roermond

Bodemsanering Lindelaan te Roermond

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Roermond
Publicatiedatum
21-07-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 7 juli 2010, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van de gemeente Roermond over het voornemen om ter plaatse van de Lindelaan ter hoogte van huisnummer 44, 6042 GJ Roermond, de bodem te saneren (projectcode Li095701515-BUS 57-2010). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding door ons beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.

Uitgelicht


Zoeken