Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juli 2010 / Bodemsanering Eind 16 te Nederweert-Eind

Bodemsanering Eind 16 te Nederweert-Eind

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Nederweert
Publicatiedatum
21-07-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 6 juli 2010, een melding als bedoeld in artikel  39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van het Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen met het voornemen om op de locatie Eind 16, 6034 SN te Nederweert-Eind, de bodem te saneren (projectcode Li094600598). De sanering betreft een kleinschalige zinkassensanering in het projectgebied De Kempen zoals aangewezen in het Besluit uniforme saneringen. Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding door ons beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen te Eindhoven, telefoon (040) 232 92 92, of tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Limburg, telefoon (043) 389 75 23.

Uitgelicht


Zoeken