Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juli 2010 / Aankondiging Verordening Veehouderijen en Natura 2000

Aankondiging Verordening Veehouderijen en Natura 2000

Soort bekendmaking
aankondiging
Locatie
Limburg
Publicatiedatum
22-07-2010

Beschrijving

Een deel van de rechtsgevolgen van de verordening zal na vaststelling met terugwerkende kracht in werking treden op de dag na publicatie in het provinciaal blad dd. 22 juli 2010. Dit zal zich met  name richten op de technische eisen die gesteld worden aan de nieuwbouw van varkens- en pluimveestallen. Een uitgebreidere beschrijving van het voornemen van Gedeputeerde Staten en de rechtsgevolgen is opgenomen in het provinciaal blad d.d. 22 juli 2010 en is te vinden op www.limburg.nl.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Landelijk Gebied, telefoon (043) 389 7451.


Uitgelicht


Zoeken