Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Januari 2010 / Bodemsaneringen Breinder 6 te Schinnen

Bodemsaneringen Breinder 6 te Schinnen

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Schinnen
Publicatiedatum
27-01-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben ingestemd met het evaluatieverslag en nazorgplan betreffende de bodemsanering, uitgevoerd op de locatie plaatselijk aangeduid Breinder 6 te Schinnen, kadastraal bekend gemeente Schinnen, sectie D, nummer 3367 (projectcode Li096200081). Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Provincie Limburg, www.limburg.nl. Klik op e-Loket/Bezwaar en klacht indienen/Bezwaar maken. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 89 11.

Uitgelicht


Zoeken