Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Januari 2010 / Bitu-Rec Venray, Wet milieubeheer

Bitu-Rec Venray, Wet milieubeheer

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5804CG 14
Publicatiedatum
19-01-2010
16 51.5510647000, 5.9853003000

Beschrijving

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 januari 2010 t/m 2 maart 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Venray, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 19 januari 2010 t/m 1 maart 2010 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl (klik op e-Loket).
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken