Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Januari 2010 / BODEMSANERING TRUMPERTWEG 5 TE WEERT

BODEMSANERING TRUMPERTWEG 5 TE WEERT

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Weert
Publicatiedatum
04-01-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat op 17 december 2009, een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, jo. 39 b eerste lid van de Wet bodembescherming is ontvangen van het Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen met het voornemen om op de locatie Trumpertweg 5 te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AB, nummers 413, 414 en 415, de bodem te saneren (projectcode Li098801780). De sanering betreft een kleinschalige zinkassensanering in het projectgebied De Kempen zoals aangewezen in het Besluit uniforme saneringen. Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen te Eindhoven, telefoon (040) 232 92 92, of tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Limburg te Maastricht, telefoon (043) 389 71 47.

Uitgelicht


Zoeken