Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Februari 2010 / Bodemsanering Selzerbeeklaan 21 te Vaals

Bodemsanering Selzerbeeklaan 21 te Vaals

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6291HV 21
Publicatiedatum
03-02-2010
16 50.7771219000, 6.0163032000

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben ingestemd met de evaluatierapportage en het nazorgplan betreffende de bodemsanering, uitgevoerd op de locatie plaatselijk aangeduid Selzerbeeklaan 21, 6291 HV te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9395 (projectcode Li098100026). Ter inzage legging De stukken liggen van 4 februari 2010 tot en met 18 maart 2010 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur voor eenieder ter inzage in het Gouvernement (in de bibliotheek), Limburglaan 10 te Maastricht. De stukken liggen eveneens ter inzage in het gemeentehuis van Vaals tijdens de werkuren en daarbuiten op de aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden. Tegen vergoeding van de kosten (legesverordening) wordt afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op Onze Werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak, Werkwijze Kamer 2 (milieu). Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 7554.

Uitgelicht


Zoeken