Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / Provincie Limburg, wegtracé Buitenring Parkstad Limburg (Teverener Heide) ontwerp Nbw-vergunning

Provincie Limburg, wegtracé Buitenring Parkstad Limburg (Teverener Heide) ontwerp Nbw-vergunning

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (gemeenten)
Brunssum
Heerlen
Landgraaf
Publicatiedatum
14-12-2010

Beschrijving

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerp vergunning
Voor: De aanleg en het gebruik van delen van het wegtracé Buitenring Parkstad Limburg nabij het Natura 2000-gebied Brunssummerheide, grotendeels tevens beschermd natuurmonument en het Natura 2000-gebied Teverener Heide
Locatie: Provincie Limburg, 6440 Brunssum, 6400 Heerlen, 6370 Landgraaf
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 7 december 2010
Kenmerk: 201000013437

 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 15 december 2010 t/m
25 januari 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in de gemeentehuizen van Brunssum, Heerlen en Landgraaf op de gebruikelijke plaats en tijden.

 

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 15 december 2010 t/m 25 januari 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 18 januari 2011 contact op te nemen met tel. (043) 389 7727.

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken