Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / ENCI B.V. te Maastricht, goedkeuringsbesluit taakstellende voorschriften Wm-vergunning 09/8540

ENCI B.V. te Maastricht, goedkeuringsbesluit taakstellende voorschriften Wm-vergunning 09/8540

Soort bekendmaking
overig
Locatie (postcodes)
  • 6212
Publicatiedatum
21-12-2010
16 50.8403594000, 5.6877371000

Beschrijving

Goedkeuringsbesluit taakstellende voorschriften Wm-vergunning (09/8540)
Voor: geurreductieplan en plan van aanpak
Locatie: ENCI B.V., vestiging Maastricht, Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA Maastricht
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 20 december 2010
Kenmerk: CAS201000008336
Het goedkeuringsbesluit is op 20 december 2010 aan de betrokkenen verzonden.

 

Inzage
Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 22 december 2010 t/m 1 februari 2011: 

  1. in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur 
  2. in het gemeentehuis van Maastricht, op de gebruikelijke plaats en tijden.

 

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 21 december 2010 t/m 28 februari 2011 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl (klik op e-Loket).

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken