Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / Bowie Afvalstoffenrecycling te Brunssum, Wm ontwerpbesluit wijziging voorschriften op verzoek

Bowie Afvalstoffenrecycling te Brunssum, Wm ontwerpbesluit wijziging voorschriften op verzoek

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6443
Publicatiedatum
20-12-2010
16 50.9418352000, 5.9912131000

Beschrijving

Wet milieubeheer, ontwerpbesluit wijziging voorschriften op verzoek
Voor: het wijzigen van de voorschriften 3.9 en 3.10 (opslaghoeveelheden) en daaruit volgend ook de wijziging van de voorschriften 4.1 tot en met 4.4 (financiële zekerheid)
Locatie: Bowie Afvalstoffen Recycling B.V., Kranenpool 22, 6443 VA Brunssum
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 16 december 2010
Kenmerk: 10/25432

 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 22 december 2010 t/m
1 februari 2011: 

  1. in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur 
  2. in het gemeentehuis van Brunssum, op de gebruikelijke plaats en tijden.

 

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 22 december 2010 t/m 1 februari 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 25 januari 2011 contact op te nemen met tel. (043) 389 78 95.

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken