Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / Bodemsanering Straevenweg 1 en 1a te Weert

Bodemsanering Straevenweg 1 en 1a te Weert

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (postcodes)
  • 6001SH 1
Publicatiedatum
30-12-2010
16 51.2517155000, 5.6912318000

Beschrijving

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button `e-loket`. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 78 51.


Uitgelicht


Zoeken