Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / Bodemsanering Groenstraat ong. te IJzeren

Bodemsanering Groenstraat ong. te IJzeren

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Valkenburg aan de Geul
Publicatiedatum
22-12-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op10 december 2010, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van de heer W.R.A.M. Kikken, Groenstraat 3 te IJzeren over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Groenstraat ong. te IJzeren, kadastraal bekend gemeente Oud Valkenburg, sectie B, nummers 1253 en 1261, de bodem te saneren (projectcode Li099400549). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding door ons beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.

Uitgelicht


Zoeken