Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / Bodemsanering Americaanseweg ong. te Horst

Bodemsanering Americaanseweg ong. te Horst

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Horst aan de Maas
Publicatiedatum
22-12-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 10 december 2010, een melding op grond van artikel 39, lid 4 (wijziging saneringsplan) Wet bodembescherming (verder: Wbb) is ontvangen van Aelmans Eco B.V., inzake het saneringsplan Americaanseweg (ong.) te Horst, fase 2 (grondwatersanering). Gedeputeerde Staten van Limburg heeft op 16 december 2008 met dit saneringsplan ingestemd voor de locatie plaatselijk aangeduid Americaanseweg ong. te Horst a/d Maas, (projectcode Li150700899). De melding wijziging heeft betrekking op de gewijzigde omvang van de grondwaterverontreiniging en de hieraan aangepaste aanpak van de grondwatersanering. De personen wiens belang naar ons oordeel rechtstreeks bij de besluitvorming is betrokken, zijn van het bedoelde voornemen op de hoogte gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 73 14.

Uitgelicht


Zoeken