Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Augustus 2010 / CSP en DSM Acrylonitrile B.V. Geleen, ontwerp Wm-vergunning

CSP en DSM Acrylonitrile B.V. Geleen, ontwerp Wm-vergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Sittard-Geleen
Publicatiedatum
31-08-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, ontwerp veranderingsvergunning
Voor: het geschikt maken van een bestaand half open gebouw voor de overdekte opslag
van vaten Triethylamine (afgekort: TEAM).
Locatie: Chemelot Site Permit B.V. en DSM Acrylonitrile B.V., deelinrichting Acrylonitrilfabriek
(ACN, ZAV en HCN), Koestraat 1, 6167 RA Geleen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 26 augustus 2010
Kenmerk: 10/9730

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 1 september 2010 t/m 12 oktober 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 1 september 2010 t/m 12 oktober 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 5 oktober 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 76 41.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken