Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Augustus 2010 / Bodemsanering Tungelroysebeek deelgebied oost, trajecten C, D, E en O

Bodemsanering Tungelroysebeek deelgebied oost, trajecten C, D, E en O

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Leudal
Nederweert
Publicatiedatum
19-08-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 12 juli 2010, een melding op grond van artikel 28, lid 1 Wet bodembescherming (verder: Wbb) is ontvangen van het Waterschap Peel en Maasvallei over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid “Tungelroysebeek deelgebied oost, trajecten C, D, E en O” in de gemeenten Leudal en Nederweert, de bodem te saneren (projectcode Li77770040). Naar aanleiding van de melding wordt op grond van artikel 39 Wbb het ingediende gewijzigde saneringsplan beoordeeld. Indien het belang van personen naar ons oordeel rechtstreeks bij de besluitvorming is betrokken, dan worden deze van het bedoelde voornemen op de hoogte gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 7573 of (043) 389 8911.

Uitgelicht


Zoeken