Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Augustus 2010 / Bodemsanering Kloosterstraat 44-46 te Simpelveld

Bodemsanering Kloosterstraat 44-46 te Simpelveld

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Simpelveld
Publicatiedatum
19-08-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 23 juli 2010, een melding op grond van artikel 28, lid 1 Wet bodembescherming (verder: Wbb) is ontvangen van Rialto Vastgoedontwikkeling BV, Postbus 3009, 5203 DA te ‘s-Hertogenbosch over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Kloosterstraat 44-46, 6369 AE te Simpelveld, kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie B, nummers 3445, 3446, 3447, 3451, 3452, 3453, 3454 en 3459, de bodem te saneren (projectcode Li096500006). Naar aanleiding van de melding worden ex artikel 29, lid 1, onder b juncto artikel 37, lid 1 Wbb de ernst van de bodemverontreiniging en de spoed om te saneren vastgesteld en wordt op grond van artikel 39 Wbb het ingediende saneringsplan beoordeeld. Indien het belang van personen naar ons oordeel rechtstreeks bij de besluitvorming is betrokken, dan zijn deze van het bedoelde voornemen op de hoogte gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 89 11. 

Uitgelicht


Zoeken