Viering 150 jaar Limburg 11 mei 2017

Donderdag 11 mei 2017 was het precies 150 jaar geleden dat het Verdrag van Londen werd bekrachtigd. Daarmee kwam er een einde aan de dubbele staatkundige status van Limburg: vanaf 11 mei 1867 is Limburg enkel en alleen een provincie van Nederland. Dit heuglijke feit werd op initiatief van Provinciale Staten op 11 mei gevierd met een symposium én een bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht.
Zowel het symposium als de bijzondere zitting werden live uitgezonden.
Uitzending gemist? Geen nood. U kunt ze terugkijken.

De viering stond in het teken van het historisch, hedendaags en het toekomstig perspectief van Limburg. Provinciale Staten hebben uitdrukkelijk verzocht om burgers te betrekken bij de viering op 11 mei. Hieraan is uitvoering gegeven door 150 burgers uit onze provincie uit te nodigen voor zowel het symposium als de feestzitting.

Symposium
Als sprekers tijdens het symposium waren aanwezig de heer mr.dr. Th.J. Van Rensch, rijksarchivaris/provinciearchivaris, de heer prof.dr. J.A. Knottnerus, voormalig voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en van de Gezondheidsraad, en mevrouw K. Van der Ven, zakenvrouw Zuid- en Midden-Limburg 2016 en voorzitter MKB Limburg Maastricht Heuvelland.

Feestelijke zitting
Als sprekers tijdens de Statenvergadering waren aanwezig mevrouw mr. A. Broekers-Knol, voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal en de heer dr. R.H.A. Plasterk, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Toespraak mevrouw A. Broekers-Knol
150 jaar Limburg: daar mogen alle Nederlanders 'sjtols' op zijn
De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, hield tijdens de feestelijke zitting een toespraak. Daarin gaf zij aan dat de verhouding tussen Limburg en "Den Haag" in de geschiedenis vele vormen heeft gekend. Dat Limburg uiteindelijk een provincie van Nederland zou worden, was zeker niet vanzelfsprekend. Lees meer: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20170511/150_jaar_limburg_daar_mogen_alle

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken