Limburg 150 jaar uniek van en in Nederland

Lees meer over het historisch perspectief van de provincie Limburg.

Bij de vrederegeling tussen Nederland en België in 1839 werd Limburg in tweeën gesplitst en ontstonden een Nederlandse provincie Limburg en een Belgische provincie met dezelfde naam. Vanaf dat jaar kennen we de provincie Nederlands Limburg in haar huidige geografische vorm.

Dezelfde vredesregeling bepaalde dat Nederlands Limburg als hertogdom zou worden opgenomen in de Duitse Bond, althans grotendeels, want de vestingsteden Maastricht en Venlo en hun omgeving vielen daarbuiten. Die Duitse Bond was een samenwerkingsverband van Duitse staten en staatjes, van Duitse vorsten en vrije steden. Pruissen en Oostenrijk waren de grootste en belangrijkste leden van de Duitse Bond.

Dit betekende dus dat (Nederlands) Limburg vanaf 1839 gelijktijdig deel was van twee staatkundige verbanden: van het Koninkrijk der Nederlanden en grotendeels van de Duitse Bond.

In 1866 raakten Pruissen en Oostenrijk met elkaar in oorlog en viel de Duitse Bond uit elkaar. Op 11 mei 1867 werd in het Verdrag van Londen formeel vastgelegd dat Limburg voortaan vrij zou zijn van de staatsrechtelijke banden met de Duitse statengemeenschap. Vanaf dat moment was de provincie dus nog enkel en alleen Nederlands.

Zoeken

Uitgelicht

Beeldmerk

De ontwerpers

De ontwerpers stellen zich aan u voor.

Lees verder

Zoeken